Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 17:37

從軍行

塞北胡霜下,
營州索兵救。
夜里偷道行,
將軍馬亦瘦。
刀光照塞月,
陣色明如晝。
傳聞賊滿山,
已共前鋒斗。

 

Tòng quân hành

Tái bắc hồ sương hạ,
Doanh châu sách binh cứu.
Dạ lý thâu đạo hành,
Tướng quân mã diệc sấu.
Đao quang chiếu tái nguyệt,
Trận sắc minh như trú.
Truyền văn tặc mãn sơn,
Dĩ cộng tiền phong đấu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giặc Hồ xuống ải quan phía bắc
Thành Doanh Châu xin gấp viện binh
Trong đêm quân chuyển lặng thinh
Tướng quân ngựa lại gầy mình ốm nhom
Đao quang ánh dưới trăng sáng quắc
Trận rõ như đang lúc ban ngày
Giặc Hồ trên núi thấy đầy
Đang giao tranh với toán đầu tiền phong.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giặc Hồ bắc xuống ải quan,
Doanh Châu yêu sách viện nhanh binh về.
Trong đêm quân chuyển lặng ghê!
Tướng quân ngựa lại gầy gò xanh xao.
Trăng ải chiếu sáng ánh đao
Trận bày rõ như ban ngày nơi đây.
Nghe truyền giặc trên núi đầy,
Đang giao tranh với toán nầy tiền phong.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời