Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 17:51

怨詞其一

妾有羅衣裳,
秦王在時作。
為舞春風多,
秋來不堪著。

 

Oán từ kỳ 1

Thiếp hữu la y thường,
Tần vương tại thì tác.
Vi vũ xuân phong đa,
Thu lai bất kham trước.

 

Dịch nghĩa

Thiếp có áo lụa là,
Do Tần vương lúc đó cho.
Vì mặc múa trong gió xuân nhiều lần,
Thu tới mặc không còn thích hợp nữa.


Tác giả đậu tiến sĩ thời Đường Huyền Tông, làm quan tới Lễ bộ viên ngoại lang, nhưng đến thời Đường Túc Tông thì bị giáng xuống làm chức Tư mã Tần Lăng. Ông mượn lời oán than của người cung nữ nhớ tiếc bộ áo lụa cũ cho nỗi nhớ của ông về thời vàng son đã qua.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Thiếp có áo the thêu
Vua Tần ban thuở trước
Xuân xưa nhảy múa nhiều
Thu nay mặc sao được!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thiếp có áo lụa là
Do chính quân vương cho
Thanh xuân ca múa lắm
Thu tàn mặc không vô

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiếp có áo thêu bằng lụa là,
Do Tần vương lúc đó cho mà.
Gió xuân mặc múa nhiều lần quá,
Thu tới không còn hợp mặc qua.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiếp có áo bằng lụa là,
Do Tần vương trước tặng quà cho thôi.
Gió xuân mặc múa nhiều rồi,
Mùa thu tới chẳng hợp thời mặc qua.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Áo thêu này của thiếp
Thuở trước vua Tần ban
Xuân xưa nhiều nhảy múa
Thu đến mặc hở han

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời