長信草

長信宮中草,
年年愁處生。
故侵珠履跡,
不使玉階行。

 

Trường Tín thảo

Trường Tín cung trung thảo,
Niên niên sầu xứ sinh.
Cố xâm châu lý tích,
Bất sử ngọc giai hành.


Bài này còn có tên khác là Trường Tín cung 長信宮 hay Tiệp dư oán 婕妤怨.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cỏ mọc cung Trường Tín
Tháng năm nảy nơi buồn
Hoài cây xưa lấp lối
Thềm ngọc cũng bặt luôn


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ âm u trong cung Trường Tín
Là nỗi buồn câm nín hàng năm
Lấp đầy giầy ngọc vết hằn
Còn làm thềm ngọc khó khăn khi dùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cung Trường Tín cỏ mọc đầy,
Năm năm tháng tháng nơi đây sinh buồn.
Dấu xưa giầy ngọc lấp mòn,
Làm cho thềm ngọc chẳng còn đi luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường Tín trong cung cỏ mọc đầy,
Năm năm tháng tháng xứ sầu đây.
Dấu xưa giầy ngọc lấp mòn hết,
Thềm ngọc chẳng còn sử dụng ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trường Tín cung cỏ mọc
Năm tháng gợi niềm đau
Dấu giày xưa đã lấp
Thềm ngọc dáng ai đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời