登安陸西棲

樓上華筵日日開,
眼前人事只堪哀。
征車自入紅塵去,
遠水長穿綠樹來。
雲雨暗更歌舞伴,
山川不盡別離杯。
無由並寫春風恨,
欲下鄖城首重回。

 

Đăng An Lục tây lâu

Lâu thượng hoa diên nhật nhật khai,
Nhãn tiền nhân sự chỉ kham ai.
Chinh xa tự nhập hồng trần khứ,
Viễn thuỷ trường xuyên lục thụ lai.
Vân vũ ám canh ca vũ bạn,
Sơn xuyên bất tận biệt ly bôi.
Vô do tính tả xuân phong hận,
Dục há Vân Thành thủ trọng hồi.

 

Dịch nghĩa

Tiệc hoa trên lầu mở ngày này sang ngày khác
Việc thế nhân trước mắt chỉ đáng buồn bã
Xe vào trong bụi hồng đi mất hút
Nước từ xa xuyên qua cây xanh chảy tới đây
Mưa gió ngấm ngầm thay đổi những bạn bè ca múa
Núi sông không thể làm cạn chén rượu biệt ly
Vô tình lại tả đến mối hận của gió xuân
Muốn đi xuống Vân Thành nhưng cứ ngoảnh đầu nhìn lại


An Lục là huyện nay thuộc tỉnh Hồ Bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Tứ @www.maihoatrang.com

Yến tiệc lầu trên mở mỗi ngày
Việc đời trước mắt chỉ chua cay
Mịt mù bụi đỏ xe xa hẳn
Len lỏi rừng xanh nước tới đây
Mưa gió ngầm thay lòng bạn cũ
Núi sông khôn cạn chén đưa này
Vô tình tả hận xuân phong nọ
Muốn xuống Vân thành khó vẫy tay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngày ngày tiệc mở trên lầu,
Việc đời trước mắt, âu sầu lòng ta.
Bụi hồng, xe trận khuất xa,
Nước từ xa lại len qua cây rừng.
Múa ca, người đổi không ngừng,
Biệt ly, cạn chén, đâu cùng núi sông.
Tình cờ tả hận gió xuân,
Văn Thành muốn xuống, nhiều lần ngó lui..

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiệc trên lầu hàng ngày vẫn mở
Nhưng việc đời muôn thuở lòng đau
Bụi hồng xe pháo cứ lao
Sông rừng xanh tới len vào từ xa
Mây mưa làm đoàn ca thay đổi
Chén biệt ly đâu vợi núi sông
Khi không ta viết hờn xuân
Vận thành muốn xuống tần ngần trông lui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời