18/04/2024 17:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng An Lục tây lâu
登安陸西棲

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2006 06:32

 

Nguyên tác

樓上華筵日日開,
眼前人事只堪哀。
征車自入紅塵去,
遠水長穿綠樹來。
雲雨暗更歌舞伴,
山川不盡別離杯。
無由並寫春風恨,
欲下鄖城首重回。

Phiên âm

Lâu thượng hoa diên nhật nhật khai,
Nhãn tiền nhân sự chỉ kham ai.
Chinh xa tự nhập hồng trần khứ,
Viễn thuỷ trường xuyên lục thụ lai.
Vân vũ ám canh ca vũ bạn,
Sơn xuyên bất tận biệt ly bôi.
Vô do tính tả xuân phong hận,
Dục há Vân Thành[1] thủ trọng hồi.

Dịch nghĩa

Tiệc hoa trên lầu mở ngày này sang ngày khác
Việc thế nhân trước mắt chỉ đáng buồn bã
Xe vào trong bụi hồng đi mất hút
Nước từ xa xuyên qua cây xanh chảy tới đây
Mưa gió ngấm ngầm thay đổi những bạn bè ca múa
Núi sông không thể làm cạn chén rượu biệt ly
Vô tình lại tả đến mối hận của gió xuân
Muốn đi xuống Vân Thành nhưng cứ ngoảnh đầu nhìn lại

Bản dịch của Lý Tứ @www.maihoatrang.com

Yến tiệc lầu trên mở mỗi ngày
Việc đời trước mắt chỉ chua cay
Mịt mù bụi đỏ xe xa hẳn
Len lỏi rừng xanh nước tới đây
Mưa gió ngầm thay lòng bạn cũ
Núi sông khôn cạn chén đưa này
Vô tình tả hận xuân phong nọ
Muốn xuống Vân thành khó vẫy tay.
An Lục là huyện nay thuộc tỉnh Hồ Bắc.

[1] Tên huyện thành của huyện An Lục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Đăng An Lục tây lâu