Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 18:28, đã sửa 8 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/02/2009 18:35

送劉校書從軍

天將下三宮,
星門召五戎。
坐謀資廟略,
飛檄佇文雄。
赤土流星劍,
烏號明月弓。
秋陰生蜀道,
殺氣繞湟中。
風雨何年別,
琴尊此日同。
離亭不可望,
溝水自西東。

 

Tống Lưu hiệu thư tòng quân

Thiên Tướng hạ tam cung,
Tinh Môn triệu ngũ nhung.
Toạ mưu tư miếu lược,
Phi hịch trữ văn hùng.
Xích thổ Lưu Tinh kiếm,
Ô Hào minh nguyệt cung.
Thu âm sinh Thục đạo,
Sát khí nhiễu Hoàng Trung.
Phong vũ hà niên biệt,
Cầm tôn thử nhật đồng.
Ly đình bất khả vọng,
Câu thuỷ tự tây đông.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thiên Tướng xuống ba cung
Tinh Môn họp năm nhung
Định mưu toan kế lớn
Truyền hịch tỏ văn hùng
Gươm sáng ngời đất đỏ
Cung báu rạng trăng trong
Hơi thu mờ đường Thục
Sát khí toả Hoàng Trung
Mưa gió năm nao biệt
Đàn rượu ngày nay cùng
Ly đình sao nỡ ngóng
Đông tây mặc xuôi dòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thiên tướng xuống ba cung
Tinh Môn triệu năm nhung
Ngồi bàn mưu lược lớn
Truyền hịch với văn hùng
Đất đỏ Lưu Tinh kiếm
Cung Ô Hào dưới trăng
Thu mờ đường nhập Thục
Sát khí quanh Hoàng Trung
Mưa gió năm nào dứt
Chén đàn ta vui cùng
Đình chia tay khó ngóng
Lạch nước chảy tây đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời