Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 04/02/2019 23:13 bởi tôn tiền tử
Thẩm Minh Thần 沈明臣 (1518-1578) tự Gia Tắc 嘉則, người huyện Ngân (nay là Ninh Ba Chiết Giang). Thời trẻ làm Bác sĩ đệ tử viên, sau cùng với Từ Vị 徐渭 vào mạc phủ của Tổng đốc Chiết Mân là Hồ Tôn Hiến 胡宗憲. Tôn Hiến chết ở trong ngục, Minh Thần làm bài điếu để tỏ nỗi oan của họ Hồ. Ông mất ở làng năm hơn 60 tuổi. Ông sáng tác rất nhiều, có đến hơn bảy nghìn bài thơ. Để lại Phong đối lâu thi tuyển còn hơn 4000 bài.