Sống ở Giang Nam quen hái sen,
So nhau vẻ đẹp hát chèo thuyền.
Mười ba mười bốn cùng trang lứa,
Trán che mày thấp rất dễ thương.

tửu tận tình do tại