Mênh mông sông nước yến bay,
Thuyền tiên suối Việt về hay không về.
Hội hoa vẫn đấy sau mưa,
Tháng ba tin cố nhân thưa thớt rồi.
Cỏ biên ngựa hí cuối trời,
Biển mây áo lá dở đời núi non.
Quá sầu nằm dỗ giấc ngon,
Đồng hoang ngày lấp sài môn trắng nhoà.

tửu tận tình do tại