Vượt hoa sen mỹ miều gái Việt,
Đến Nhược Da thuyền nhẹ bềnh bồng.
Gió lay mạnh ngó hồng tơ vướng,
Chiều xuống dần bóng liễu mênh mông.

tửu tận tình do tại