Điểm phấn tô son đẹp ý chàng
Y thường diễm lệ nét đài trang
Như cành đào Tết khoe màu đỏ
Tựa nhánh mai xuân toả sắc vàng
Rảo bước đường hoa lan hổ thẹn
Dời chân lối điệp bướm mơ màng
Em là giai nữ trong ngày hội
Để biết bao người dạ xốn xang.


03-2-2017