Bốn nàng thiếu nữ đẹp như bông
Quá kén nên chưa có được chồng
Sáo ngọc vi vu buồn ngõ trúc
Nguyệt cầm nức nở lạnh bên sông
Quạt đào sanh lục tiêu phòng vắng
Mắt biếc môi son má phấn hồng
Uổng phí ngày xuân cùng tháng hạ
Tình nào vạn dặm mỏi mòn trông!


15-02-2016