34.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
28 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 05/05/2008 23:09 bởi hongha83
Thái Can (1910-1998) sinh tại Văn Lâm, Đức Thọ (Hà Tĩnh). Học trường phủ, trường Vinh, trường bảo hộ, trường thuốc Hà Nội, tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1940. Đã từng đăng thơ ở báo Phong hoá, báo Hà Nội, tạp chí Văn học. Có tên và thơ trích diễm trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân.

Tác phẩm:
- Thơ Thái Can (33 bài), NXB Văn nghệ, 1995