Tố Phang tên thật là Ngô Văn Phát, sinh ngày 16-10-1910 tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Ngoài bút danh Tố Phang, ông còn có các bút danh khác là Thuần Phong, Đồ Mơ.

Tác phẩm:
- Những cuộc bể dâu (1938)
- Cô gái thành (1938)
- Sao mai Sài Gòn (1948)
- Bức tranh vân cầu (1930–1944)

 

Hoạ 10 bài Khuê phụ thán của Thượng Tân Thị