Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:58

Bao dài đường sá khó đi cùng,
Gìn giữ cho tròn tiết thuỷ chung.
Đã ở không yên nơi chín bệ,
Làm sao cho vẹn chữ ba tùng,
Đêm khuya gối chiếc trùng eo óc,
Gió tối mành thưa cảnh lạnh lùng.
Lấy nhớ làm thương, thương đổi nhớ,
Tơ lòng ngày một rối lung tung.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990