Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/07/2020 23:09

Gang tấc mà xa mấy núi rừng,
Ngậm ngùi thương những lệ khôn lưng.
Tảo tần sớm tối người chi xiết,
Thui thủi ngày đêm kẻ đợi chừng.
Ấm lạnh đành ngơ hồi tạm biệt,
Nổi chìm bận dõi cuộc trùng hưng.
Biết lòng, cách mặt, xin bền dạ,
Ngọn lửa vinh quang có lúc bừng.


7-1954

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]