Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:58

Lai sanh biết có gặp nhau không?
Trâu ngựa mong đền nghĩa núi sông.
Thềm quế vừng trăng tròn bóng thỏ,
Dao vàng giọt huyết đượm màu hồng.
Thanh long thất thế co nanh vuốt,
Bạch hổ thừa cơ thoát lưới lồng.
Thời thế ai xui nên thế thế,
Ba giềng đã lỗi đạo cha, chồng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]