Ngày ấy ai yêu, tôi chẳng biết,
Vì còn khờ khạo, trí còn non,
Nay đến tôi yêu, ai chẳng biết
Ai ngờ? Vì đã có chồng con.

Ngày ấy ai yêu, tôi chẳng biết
Trên đường gió bụi ráng quên tôi
Nay đến tôi yêu, ai chẳng biết
Trên đường gió bụi một mình tôi.

Ngày ấy ai yêu, tôi chẳng biết
Khối tình lần nữa để tiêu tan.
Nay đến tôi yêu, ai chẳng biết
Mối tình kín nhẹm vẫn vương mang.