Gió đông thổi đưa trăng đến,
Chiếu sáng trên nóc lầu em.
Đãng tử theo quân đi biệt,
Biên cương đầu ướt sương đêm.
Ngân Hán trên trời di chuyển,
Phòng không đom đóm quanh rèm.
Mồ hôi lưng chàng lau sạch,
Áo cũ vẫn còn mùi thơm.
Bóng quế tròn tròn trăng chiếu,
Phù dung lá lá sương mềm.
Nửa đêm vẫn còn đập áo,
Hôm nao sẽ bỏ hương hoàng.
Ngân bình nước đầy băng đóng,
Đàn sắt bụi phủ chùng dây.
Đâu cần thiếp không mộng được,
Nhiều đêm chẳng ngủ giấc đầy.

tửu tận tình do tại