06/12/2021 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử Dạ tứ thời ca
子夜四時歌

Tác giả: Thẩm Minh Thần - 沈明臣

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 21:52

 

Nguyên tác

東風吹月出,
照見妾家樓。
蕩子從戎去,
邊霜尚滿頭。
河漢青天轉,
空房丹鳥飛。
汗從郎背拭,
香時隔年衣。
桂影團團月,
芙蓉葉葉霜。
搗衣過夜半,
幾日廢流黄。
凍折銀瓶水,
塵枯寶瑟弦。
非關妾無夢,
妾夜幾曾眠。

Phiên âm

Đông phong xuy nguyệt xuất,
Chiếu kiến thiếp gia lâu.
Đãng tử tòng nhung khứ,
Biên sương thượng mãn đầu.
Hà Hán thanh thiên chuyển,
Không phòng đan điểu phi.
Hãn tòng lang bối thức,
Hương thời cách niên y.
Quế ảnh đoàn đoàn nguyệt,
Phù dung diệp diệp sương.
Đảo y quá dạ bán,
Kỷ nhật phế lưu hoàng.
Đống chiết ngân bình thuỷ,
Trần khô bảo sắt huyền.
Phi quan thiếp vô mộng,
Thiếp dạ kỷ tằng miên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió đông thổi đưa trăng đến,
Chiếu sáng trên nóc lầu em.
Đãng tử theo quân đi biệt,
Biên cương đầu ướt sương đêm.
Ngân Hán trên trời di chuyển,
Phòng không đom đóm quanh rèm.
Mồ hôi lưng chàng lau sạch,
Áo cũ vẫn còn mùi thơm.
Bóng quế tròn tròn trăng chiếu,
Phù dung lá lá sương mềm.
Nửa đêm vẫn còn đập áo,
Hôm nao sẽ bỏ hương hoàng.
Ngân bình nước đầy băng đóng,
Đàn sắt bụi phủ chùng dây.
Đâu cần thiếp không mộng được,
Nhiều đêm chẳng ngủ giấc đầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Minh Thần » Tử Dạ tứ thời ca