前出塞其二

出門日已遠,
不受徒旅欺。
骨肉恩豈斷,
男兒死無時。
走馬脫轡頭,
手中挑青絲。
捷下萬仞網,
俯身試搴旗。

 

Tiền xuất tái kỳ 2

Xuất môn nhật dĩ viễn,
Bất thụ đồ lữ khi.
Cốt nhục ân khởi đoạn,
Nam nhi tử vô thì.
Tẩu mã thoát bí đầu,
Thủ trung thao thanh ty.
Tiệp hạ vạn nhận võng,
Phủ thân thí khiên kỳ.

 

Dịch nghĩa

Rời nhà đã lâu ngày,
Nên không sợ bị đồng đội coi thường.
Tình ruột thịt nỡ nào đứt bỏ,
Thân trai biết chết lúc nào.
Ngựa chạy tung cả niềng đầu,
Trong tay chỉ còn dây cương.
Từ đỉnh núi cao nhọn, chạy lẹ xuống,
Khom lưng tranh nhau giật lấy cờ giặc.


(Năm 752)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Rời nhà đã lâu lắm,
Ai bắt nạt được ta.
Ruột thịt ân há dứt,
Làm trai chết sẵn chờ.
Giục ngựa buông cương phóng,
Lỏng tay nắm dây hờ.
Lao xuống muôn tầng núi,
Khom người thử giật cờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đăng lính chừ lâu lắc,
Ba quân chẳng dám khinh.
Công xương thịt há bỏ,
Trai- chết, luôn chờ rình.
Phóng ngựa nhanh rơi khớp,
Tay còn sợi lụa xanh.
Tin thu núi Vạn Nhẫn,
Khom nhổ thử cờ binh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngày ra khỏi cửa đã xa,
Không cho bọn chúng nhìn ta coi thường.
Cắt sao ơn nghĩa thịt xương,
Làm trai chết ở chiến trường hẹn đâu.
Ngựa phi tuột cả giàm đầu,
Trong tay nắm sợi cương mầu xanh thôi.
Núi cao vạn nhận, hạ rồi,
Khom mình, cờ địch trên đồi rút coi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Rời nhà đã lâu lắm,
Dám coi khinh, bạn đường.
Ơn máu mủ há dứt,
Thân trai chết bất thường.
Đuổi ngựa tuột cả mũ,
Tay chỉ còn dây cương.
Từ núi cao nhào xuống,
Cờ giặc cướp còng lưng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rời nhà đã được nhiều năm tháng
Không còn lo đồng bạn khinh khi
Ơn nhà đâu nỡ bỏ đi
Thân trai sống chết biết khi nào nằm
Ngựa chạy hăng tung dàm rọ miệng
Tay chỉ còn nắm miếng tơ xanh
Đồn cao vạn nhận đã giành
Khom mình thử nhổ cờ quân giặc hèn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rời nhà đi lâu lắm
Đồng đội dám coi thường
Cốt nhục ân nở bỏ
Thân trai chết khó lường
Phóng ngựa tung giàm khớp
Tay nắm sợi dây cương
Lao xuống muôn tầng núi
Cướp cờ giặc lập công

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rời nhà đã thật lâu ngày,
Nên không sợ bị bạn nay coi thường.
Tình thân ruột thịt còn vương,
Thân trai biết chết bi thương lúc nào.
Ngựa bay tung khớp niềng đầu,
Trong tay còn nắm chỉ vào dây cương.
Từ đầu núi, chạy xuống đường,
Giật dành cờ giặc tranh cường với nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời