Cành lá sen mọc đều mặt nước,
Bóng chiều rơi khi hái hoa về.
Đường cỏ xanh phân chia nam bắc,
Vẫn còn nghe tiếng hát quanh Đê.

tửu tận tình do tại