Dựa theo câu chữ Hán thì là NINH chứ không phải MINH. Ninh nghĩa là thà.

Tùy ngộ nhi an, tùy tâm sở dục, tùy cơ ứng biến.
//
随遇而安, 随心所欲, 随机应变。