07/07/2022 12:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhược Da từ
若耶詞

Tác giả: Thẩm Minh Thần - 沈明臣

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 22:08

 

Nguyên tác

嫣然越女勝荷花,
蕩漾輕舟過若耶。
紅藕牽絲風欲斷,
綠楊撩影日初斜。

Phiên âm

Yên nhiên Việt nữ thắng hà hoa,
Đãng dạng khinh chu quá Nhược Da.
Hồng ngẫu khiên ty phong dục đoạn,
Lục dương liêu ảnh nhật sơ tà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vượt hoa sen mỹ miều gái Việt,
Đến Nhược Da thuyền nhẹ bềnh bồng.
Gió lay mạnh ngó hồng tơ vướng,
Chiều xuống dần bóng liễu mênh mông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Minh Thần » Nhược Da từ