Mỹ nhân nhẹ đứng trên tay,
Chiêu Dương gặp lại là đây chính nàng.
Lục triều son phấn tạ tàn?
Một thân đánh đổ xuân vàng Mạt Lăng.

tửu tận tình do tại