Ngũ kinh giảng điện Văn Hoa,
Chim tuy hót giỏi, nghe qua chưa từng.
Hành lang, vườn ngự gió xuân,
Có người ngồi trước hoạ bình cô đơn.

tửu tận tình do tại