Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Âu Đại Nhậm (3 bài)
- Lê Dân Biểu (5 bài)
- Từ Trung Hành (1 bài)
- Thẩm Minh Thần (20 bài)
- Lý Phan Long (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/07/2010 18:50 bởi hongha83
Duơng Kế Thịnh 楊繼盛 (1516-1555) tự Trọng Phương 仲芳, biệt hiệu Tiêu Sơn 椒山, khi mất có tên thuỵ Trung Mẫn 忠愍. Ông chuyên cần khắc khổ học tập, đậu tiến sĩ rồi giữ các chức quan Lại bộ chủ sự, Binh bộ viên ngoại lang. Ông là quan can gián nổi tiếng dưới triều Minh. Về sau do việc hạch tội của gian thần Nghiêm Tung nên bị hãm hại. Dương Kế Thịnh bị giam cầm ba năm, rồi bị đem ra chém giữa chợ năm Gia Tĩnh thứ 34 (1955), khi mới 40 tuổi. Trước tác có Dương Trung mẫn văn tập 楊忠愍文集.