Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 22/02/2008 15:23 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/02/2008 15:25 bởi Vanachi
Lê Dân Biểu 黎民表 (1515-1581) tự Duy Tán 惟敬, tự hiệu Dao Thạch sơn nhân 瑤石山人, La Phù sơn tiều 羅浮山樵, người Tòng Hoá, Quảng Đông (có thuyết nói người Nam Hải) đời Minh. Lê Dân Biểu cùng Âu Đại Nhậm 歐大任, Lương Hữu Dự 梁有譽,
Lý Thời Hành 李時行 và Ngô Đán 吳旦 xưng "Nam Viên Hậu ngũ tiên sinh" 南園後五先生 trong nhóm Lĩnh Nam thi nhân 嶺南詩人.