Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Âu Đại Nhậm (3 bài)
- Dương Kế Thịnh (2 bài)
- Lý Phan Long (4 bài)
- Từ Trung Hành (1 bài)
- Thẩm Minh Thần (20 bài)
Tạo ngày 22/02/2008 15:23 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 22/02/2008 15:25 bởi Vanachi
Lê Dân Biểu 黎民表 (1515 -1581) tự Duy Kính 惟敬, hiệu Dao Thạch 瑤石, La Phù sơn tiều 羅浮山樵, Dao Thạch sơn nhân 瑤石山人, người Thiều Động 韶峒, Tòng Hoá 從化, Quảng Đông, đỗ cử nhân năm Gia Tĩnh thứ 13 (1534), tuyển nhập nội các làm Trung thư xá nhân chế sắc, Nam Kinh binh bộ xa giá viên ngoại lang, Hà Nam bố chính tham nghị. Năm 1579 về hưu, rong chơi đây đó, thơ hoạ cùng bạn bè. Lê Dân Biểu cùng Âu Đại Nhậm 歐大任, Lương Hữu Dự 梁有譽, Lý Thời Hành 李時行 và Ngô Đán 吳旦 được gọi là Nam Viên Hậu ngũ tiên sinh 南園後五先生 trong nhóm Lĩnh Nam thi nhân 嶺南詩人. Tác phẩm của ông có Dao Thạch sơn nhân cảo 瑤石山人稿, Dưỡng sinh tạp lục 養生雜錄, Dụ hậu ngữ lục 諭後語錄.