Giang Nam xa xôi ải bắc,
Hoa xuân tàn tạ trăng đêm.
Cỏ biếc vô tình tiễn khách,
Núi xanh cố ý giục người.
Phòng khuê gửi hận dương liễu,
Ngũ Lĩnh thương nhớ hoa mơ.
Hỏi xem hồng nhan mấy bận,
Gió xuân đau xót chia lìa.

tửu tận tình do tại