Ôm nhẹ cầu tây liễu nở hoa,
Cung Ngô quạ đậu lạnh nhập nhoà.
Mày ngài không gợi người người ngắm,
Bên sông giặt lụa bóng chiều xa.
Má hồng phản chiếu nước Hoành Đường,
Hái hoa ngắt lá tặng người thương.
Bèo kia trôi nổi không gốc rễ,
Thua cả hoa sen chết vẫn thơm.

tửu tận tình do tại