Cài tóc phượng xanh như trúc biếc,
Trắng bạc thon lược hiếm ngà voi.
Đứng ngẩng đầu dáng lơi tựa cửa,
Khách si mê lui tới ngắm hoài.

tửu tận tình do tại