蘇台覽古

舊苑荒台楊柳新,
菱歌清唱不勝春。
只今惟有西江月,
曾照吳王宮裏人。

 

Tô đài lãm cổ

Cựu uyển hoang đài dương liễu tân,
Lăng ca thanh xướng bất thăng xuân.
Chỉ kim duy hữu Tây giang nguyệt,
Tằng chiếu Ngô vương cung lý nhân.

 

Dịch nghĩa

Dương liễu mới xanh tươi nơi đài hoang và vườn cũ,
Bài hát hái ấu trong trẻo vang lên làm xuân đẹp biết bao
Đến nay chỉ còn vầng trăng trên sông Tây Giang
Là đã từng chiếu những người đẹp của Ngô vương trong cung


(Năm 726)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Điệp

Vườn cũ đài hoang liễu thướt tha
Ao xuân hái ấu tiếng thanh ca
Sông tây duy có vầng trăng tỏ
Từng chiếu cung Ngô khách gấm là.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Đài hoang, vườn cũ, liễu còn tơ,
Dìu dặt lăng ca giọng gió đưa.
Nay chỉ Tây Giang vầng nguyệt tỏ,
Từng soi người ngọc điện vua Ngô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lão Nông

Liễu tơ vườn cũ, đài hoang vắng
Tiếng hát lăng ca chửa thấy xuân
Kìa hướng Tây Giang vầng trăng tỏ
Từng soi khách ngọc điện Ngô quân

Vốn thạo nghề cầy cấy
Tính khí hơi ẩm ương
Nay vào chơi com.net
Đua đòi chút văn chương
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đài cũ vườn hoang liễu mướt rần,
Lăng ca tiếng hát mượt mà xuân.
Đến nay còn có Tây Giang nguyệt,
Từng chiếu cung Ngô bóng mỹ tần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Vườn cũ liễu non, đài thê lương,
Lăng ca thanh thoát, xuân ngát hương.
Tây Giang còn đó vầng nguyệt tỏ,
Từng rọi mỹ nhân điện Ngô vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Liễu tươi vườn cũ đài hoang,
Ca lăng vang tiếng, vẻ xuân thắm trời.
Chỉ còn bóng nguyệt sông tây,
Đã từng soi chiếu lên người cung Ngô.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vườn cũ đài hoang liễu thướt tha,
Xuân tươi dìu dặt khúc Lăng ca.
Tây Giang qua đấy vầng trăng bạc,
Từng chiếu cung Ngô gái Việt xưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Lầu hoang, vườn cũ, liễu xanh tươi,
Vẳng khúc Lăng ca tiếng ngậm ngùi.
Còn lại Tây Giang vầng nguyệt tỏ,
Từng soi người đẹp ở Tô Đài!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Vườn cũ, lầu hoang, dương liễu xanh,
Lăng ca ai hát, khách buồn tênh!
Tây Giang còn đó vầng trăng bạc,
Từng chiếu Tô Đài bóng mỹ nhân!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đài hoang, vườn cũ, liễu tươi,
Bài ca hái ấu, tiếng người ca vang.
Chỉ còn trăng chiếu Tây Giang,
Từng soi người ở cung vàng vua Ngô...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối