Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 29/01/2019 08:18 bởi tôn tiền tử
Văn Trưng Minh 文徵明 (1470-1559) vốn tên là Bích 壁 (hoặc 璧), tự Trưng Minh 徵明, hiệu Hành Sơn cư sĩ 衡山居士, người Trường Châu (nay là huyện Ngô, Giang Tô), là văn học gia, thư hoạ gia, đạo gia kiệt xuất đời Minh. Ông tinh thông cả thi, văn, thư, hoạ nên được người đời xưng là Tứ tuyệt. Cùng Doãn Chúc Minh 祝允明, Đường Dần 唐寅, Từ Trinh Khanh 徐禎卿 được gọi là Ngô Trung tứ tài tử.

Năm 54 tuổi, với học vị cống sinh năm, được tiến cử dự thi vào bộ Lại, làm Hàn Lâm viện đãi chiếu, được ba năm từ chức xin về, viết hành thảo, có bút ý Trí Vĩnh, đại tự phỏng theo Hoàng Đình Kiên 黃庭堅, tinh hơn cả là tiểu khải. Cũng có thể viết chữ lệ. Thạo về vẽ sơn thuỷ, bắt chước Tống Nguyên, bố cục tranh chắc chắn, nét bút tươi nhã mềm mại. Thời trẻ tranh ông tỉ mỉ cẩn thận, trung niên hơi thô phóng, về già cả thô cả mịn,…