Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Âu Đại Nhậm (3 bài)
- Dương Kế Thịnh (2 bài)
- Thẩm Minh Thần (20 bài)
- Lê Dân Biểu (5 bài)
- Lý Phan Long (4 bài)
Tạo ngày 05/02/2019 23:01 bởi tôn tiền tử
Từ Trung Hành 徐中行 (1517-1587) tự Tử Dữ 子輿, hiệu Long Loan 龍灣, Thiên Mục sơn nhân 天目山人 vì đọc sách ở dưới núi Thiên Mục, người Trường Hưng (nay thuộc Chiết Giang), đỗ tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 29, làm Chủ sự bộ Hình, quan đến Tả bố chánh sứ Giang Tây. Ông là một trong Hậu thất tử. Tác phẩm có Thiên Mục sơn đường tập, Thanh La quán thi.