Em vẫn em, mùa hạ đã xa rồi
Anh dẫu khác, tình yêu còn thổn thức
Đời cứ giở miên man vàn trang sách
Chẳng trang nào dập xoá được trang xưa


10-89

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998