Em vẫn em, mùa hạ đã xa rồi
Anh dẫu khác, tình yêu còn thổn thức
Đời cứ giở miên man vàn trang sách
Chẳng trang nào dập xoá được trang xưa


10-89

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998