Anh yêu ơi,
Thơ anh gởi biết mấy vầng mây tranh nhận
Mà hôm nay mây vẫn giữ cho mình
Em vẫn nhớ thơ anh hồn lai láng
Giấc yêu xưa em ngủ đến bây chừ!

Anh yêu dấu đó là khi em mười sáu
Đêm ngắm trời anh đã đón mắt em
Anh luống cuống bên cổng nhà em đó
Sợ trăng hờn em chẳng dám ngó ra

Em nhớ chứ trăng đêm đó buồn bã
Mải ngắm em anh có thiết trăng đâu
Để bi chừ em phải dỗ trăng đêm
Trên này cao anh thấy em xoã lòng?

Cứ viết đi anh khi mây cười khúch khích
Em biết ngay anh đang viết điều gì!
Đừng thế chứ em trong anh vẫn nhận
Từng giọt hồn lắng thơ anh bất tận

Em trên đây được Thượng đế yêu thương
Ngài dọn chỗ em chờ anh lên nhé!
Anh viết đi cho muôn tình yêu trẻ
Hướng tâm hồn trưởng thượng những tầm cao
Hạnh phúc thật trong niềm tin có thật
Một tình yêu miên viễn của nhân loài.


"Chút tâm giao cùng anh"
Dã Tràng Cát