Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2015 14:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/06/2015 14:07

Ngoại thành - anh chẳng về thăm
Bảo là bận rộn thì đành vậy thôi
Bảo là cách trở xa xôi
Đó đây cách núi, cách đồi cho cam!

Ngoại thành - anh chẳng về thăm
Ngõ quê đôi dậu cúc tần nhớ thương
Tơ vàng buổi trước anh ương
Sương trăng ấp ủ đã vương kín bờ

Ếch kêu ngọn lúa phất cờ
Bảy bông gạo đỏ qua mùa cốm xanh
Hồng na sây sít cây cành
Chùm ngon mẹ lựa nhắc dành phần anh

Ngoại thành anh chẳng về thăm
Bạn quen chợt hỏi mà thầm xốn xang
Câu thơ anh hát với lòng
Chiều buông một giọt sao Hôm cuối trời

Biết là trên ấy có vui
Biết trên ấy, có ai người với anh?
Đây còn gió rộng trời xanh
Mắt quê vẫn chứa chan tình xóm quê
Thắp vầng lửa sớm đèn khuya
Thoảng ngoài kia, bước ai về, ngỡ anh...


Thanh Trì 12-1983

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998