Em đừng nói bây giờ đã muộn
Lỡ bến rồi, không dám đợi người sang
Em đừng nói, bây giờ anh đến chậm
Tháng năm dài, héo úa cả vầng trăng

Nếu chưa đến, em ơi, rồi sẽ đến
Bởi tình yêu thánh thiện vẫn trong đời
Vẫn buổi sớm khi mặt trời chợt hiện
Nhánh dẫu mấy hao gầy, búp mở vẫn xanh tươi!

Cả đến riêng mình khi vụt tắt
Vẫn sáng niềm hy vọng gửi muôn sau
Và như thế, cuộc đời là mãi đẹp
Ngày ngày yêu dấu biết tìm nhau


1984

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998