Ngày em đến, ngôi nhà anh đã ngỏ
Câu thơ tình đã cháy hết từ lâu
Chất trên giá một đôi hàng sách cũ
Mây trắng trôi qua cửa chẳng bay vào

Sao em chẳng như là mây trắng ấy
Để anh đừng ôm gối những chiêm bao
Em mắt ướt qua xa thì nông nổi
Hứng chi buồn điệp điệp phía ngàn sao?

Lời trên cỏ một ngày kia sẽ nói
Thêm se lòng trong thuơng nhớ về nhau
Ngày em đến, ra khỏi nhà anh gọi
Hồn thu vang trên đám lá thay màu


Thu 1990

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998