Thôi chào nhé, một cánh buồm đỏ thắm
Một dòng sông mực tím chảy bên trời
Hoa niên ấy, tay cầm bông hoa trắng
Có một ngày hoa trắng hoá mây trôi!

Thôi chào em, chào giã biệt lòng tôi
Tiếng thương mến gửi về ngày phượng đỏ
Nơi ấy chẳng còn ai, chân buồn trên sỏi nhỏ
Lá mang hồn, rơi xuống lại bay lên!

Giá tôi đừng có một trái tim
Sau tan nát lại lần hồi nhen nhóm
Thì em đã trong mắt chiều vô cảm
Và tôi không gió nghẹn một chân trời.

Thôi chào em, phía ấy có muôn người
Lại có cả mùa xuân đang đứng đợi
Tôi về lại với hồn hoa trắng ấy
Với dòng sông mực tím cạn trong đời!


27-11-03