Anh đến đây quá muộn
Khi đò vừa sang ngang
Hạnh phúc không cập bến
Ai nhổ neo vội vàng

Buồn mình như gió buốt
Thương em tựa sóng tràn
Chỉ có một thời xuân
Đâu tình thơm lộc biếc?

Con đò xuôi, xuôi biệt
Bóng đổ sầu vào thơ
Anh đến đây quá muộn
Trắng bến chiều gió mưa


1979

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998