Nghĩa Đàn nghe nói xa lăng lắc
Nỗi niềm Tây Nghệ cứ thầm nhen
Dù ta Thanh, Thái không người ngóng
Thì cũng theo lòng ngược phía Vên

Xe lướt Thái Hoà - đô đá đỏ
Trông vời dòng Hiếu - nước nôn nao
Đá đỏ im lìm trong đá cũ
Con gái nông trường đã ở đâu?

Lối núi phập phồng như lối hẹn
Ánh nhìn Quỳ Hợp, rượu Quỳ Châu
Dù ai lòng rắn như lim sến
Cũng phải mềm môi để nhớ nhau

Quế Phong - vách quế ta chưa dựng
Ai đốt trầm thơm giữa hội xoè
Trăng rừng Tây Nghệ treo như mộng
Nửa chừng đất lạ, nửa chừng quê


Vên tức Truông Vên, một địa danh nằm trên đường 48 đi Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong sang Lào.
12-1997

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998