Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/06/2015 17:38

Người yêu nhau đã lấy nhau
Cành hoa thì đã cắm vào bình hoa
Giọt suơng không cửa không nhà
Nghe mùa xuân đến tìm sa tóc mình


1988

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998