Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dương Đạt (1 bài)
- Trần Thúc Bảo (1 bài)
- Ngu Thế Nam (5 bài)
- Giang Tổng (2 bài)
- Lý Bách Dược (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/04/2009 04:43 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/04/2009 04:47 bởi hongha83
Tiết Đạo Hành 薛道衡 (540-609) là thi nhân nước Tuỳ đời Nam Bắc triều, tự Huyền Khanh 玄卿, người Phần Âm, tỉnh Hà Đông (nay là Vạn Vinh, tỉnh Sơn Tây). Thời Tuỳ Dạng Đế, ông giữ chức Thứ sử Phiên Châu, sau cải nhậm làm Ty lệ đại phu. Cùng Lư Tư Đạo 盧思道 tề danh. Tác phẩm có "Tiết ti lệ tập".