Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/06/2015 17:09

Sài Gòn mưa quá là mưa
Nhớ thưa người nhớ, buồn chưa hết buồn
Mở rồi tắt Trịnh Công Sơn
Thèm con đường đất bấm trơn quê nhà


18-6-1996

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998