Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 17:09

Sài Gòn mưa quá là mưa
Nhớ thưa người nhớ, buồn chưa hết buồn
Mở rồi tắt Trịnh Công Sơn
Thèm con đường đất bấm trơn quê nhà


18-6-1996

Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998