24/09/2021 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều mưa Sài Gòn nhớ quê

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 17:09

 

Sài Gòn mưa quá là mưa
Nhớ thưa người nhớ, buồn chưa hết buồn
Mở rồi tắt Trịnh Công Sơn
Thèm con đường đất bấm trơn quê nhà
18-6-1996

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Chiều mưa Sài Gòn nhớ quê