Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 17:28

Ngồi buồn đếm những biệt ly
Người đi, theo bóng người đi nhạt nhoà
Thế mà hoa, thế mà hoa
Ngày xưa cứ nở như là vì anh!


1989

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998