Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 01/11/2008 10:32 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 01/11/2008 23:13 bởi Vanachi
Nạo ca thập bát khúc 鐃歌十八曲 đời Hán nói về những sinh hoạt trong quân đội, thuộc Cổ xuý khúc từ trong Nhạc phủ thi tập.