悟道詩

盡日尋春不見春,
芒鞋踏遍隴頭雲。
歸來笑拈梅花嗅,
春在枝頭已十分。

 

Ngộ đạo thi

Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân,
Mang hài đạp biến lũng đầu vân.
Quy lai tiếu niêm mai hoa khứu,
Xuân tại chi đầu dĩ thập phân.

 

Dịch nghĩa

Suốt ngày tìm xuân chẳng thấy xuân,
Mang đôi giày rách đạp khắp mây đầu lũng.
Trở về khẽ với một bông hoa mai ngửi,
Xuân đã về trên đầu cành đến mười phần.


Đây là một bài thơ của một vị ni cô đời Tống, tả quá trình giác ngộ Phật.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Suốt buổi tìm xuân chẳng thấy xuân,
Giày mòn đạp khắp lũng mây vần.
Trở về khẽ nhón bông mai ngửi,
Xuân tại đầu cành đã vẹn phần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chẳng gặp nàng xuân, kiếm cả ngày,
Giày gai dạo nát đỉnh ngàn mây.
Quay về mai nở, hương thơm ngát,
Xuân đã mười phần trên nhánh cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tìm xuân ngày tron thấy đâu xuân
Đỉnh núi mây mù vẹt gót chân
Trở bước đường mai hương dịu thoảng
Đầu cành xuân đã rộ mười phần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời