悲歌

悲歌可以當泣,
遠望可以當歸。
思念故鄉,
鬱鬱累累。
欲歸家無人,
欲渡河無船。
心思不能言,
腸中車輪轉。

 

Bi ca

Bi ca khả dĩ đương khấp,
Viễn vọng khả dĩ đương quy.
Tư niệm cố hương
Uất uất luỵ luỵ.
Dục quy gia vô nhân,
Dục độ hà vô thuyền.
Tâm tư bất năng ngôn,
Trường trung xa luân chuyển.

 

Dịch nghĩa

Hát lên điệu ca buồn đáng phải rơi nước mắt,
Ngóng trông phương xa lẽ đáng phải trở về.
Thương nhớ quê nhà cũ,
Day dứt, não nề...
Muốn về nhà (nhưng mà) không còn ai,
Muốn qua sông nhưng không có thuyền.
Tâm tư chẳng thể nói ra,
Trong lòng bánh xe lăn.


Đây là một bài nhạc phủ đời Hán, nội dung thể hiện nỗi nhớ quê hương của một nam nhi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Hát điệu buồn muốn rơi nước mắt,
Ngóng trông xa những muốn trở về.
Thương nhớ làng quê,
Da diết, não nề...
Nhà còn ai nữa mà về,
Muốn sang sông, chẳng thuyền bè mà sang.
Ngậm ngùi chẳng thể nói năng,
Xót xa như bánh xe lăn trong lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Hát điệu ca buồn rơi nước mắt
Vọng về phương ấy mắt đăm đăm
Nhớ thương quê cũ sầu day dứt
Nhà chẳng còn ai để ghé thăm!
Những muốn qua sông, thuyền chẳng có
Cầm lòng, trong dạ bánh xe lăn

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Hát điệu buồn, rỏ giọt châu
Ngóng phương xa, lòng muốn mau quay về
Nhớ quê day dứt não nề
Muốn về, nhà vắng tư bề còn ai?
Qua sông, vắng bóng thuyền trôi
Tâm tư nói chẳng nên lời, khó ghê!
Trong lòng lăn lóc bánh xe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời